WEI ZHANG

Graduated from zhejiang university of technology, had his awards: in 2012, hangzhou television station life channel top ten sample room designer, designer in 2015, hangzhou 66 television channels booking sample room hall, 2016, hangzhou television column sample room designers, in 2018 won the NaHong decoration “person of the annual contribution”, in 2019 won the award of fuyang area home industry design elite, in 2019 won the NaHong decoration “contribution to the character of the year”

Successful cases: Jiuxi Rose Garden, Truman Villa, Qilixiang Creek, Dahuaxi Creek, Fuchun Mountain Residence Villa Group, Oriental embellish garden, Xixi Villa, etc

Project:LI SHAN YA JU, Hangzhou

CONTACTS

WEI ZHANG

E-mail: 196711090@qq.com

Tel:+86  13757117862